• icon
  Little India Restaurant & Bar
 • icon
  425 South Teller Street, Lakewood, Colorado
 • icon
 • icon
  11:00 AM to 9:30 PM
 • icon
  303-937-9777